ŠOSO Mara Mandić - Pančevo

Škola za osnovno i srednje obrazovanje „Mara Mandić“ bavi s eobrazovanjem i vaspitanjem dece sa smetnjama u razvoju.

U svom sastavu ima:
1. predškolsko vaspitanje;
2. Osnovnu školu;
3. srednju školu;
4. dnevni boravak;
5. servisni centar.