Otvoren Centar za pristupačnu tehnologiju i edukaciju

 

   Škola za osnovno i srednje obrazovanje sa domom „Vuk Karadžić“ je u petak, 15.01.2016. godine, otvorila Centar za pristupačnu tehnologiju i edukaciju (CEPTE) koji na jednom mestu deci sa smetnjama u razvoju, bilo da pohađaju ovu školu ili su inkludirana u masovne škole, i odraslim osobama sa invaliditetom pruža mogućnost da dobiju sve neophodne informacije o pilagođenim pomagalima, ali i da ih iznajme kako bi pri nabavci mogli da odaberu ono pomagalo koje odgovara njihovim potrebama. U okviru Centra izrađuju se prilagođena nastavna sredstva i učila za decu sa smetnjama u razvoju, kao što su kartice za komunikaciju, sveske za slabovide učenike, prilagođeni radni listovi i slično, koja im pomažu da postignu što bolji uspeh u školi.

 
12546078_928471660562702_288024827_o.jpg12546033_932101876866347_1193517904_o.jpg12517104_928471300562738_1632320173_o.jpg12511637_928471693896032_2021517129_n.jpg12506830_928472273895974_1121089969_n.jpg

     U Centru radi tim stručnih lica različitih profila i sve aktivnosti koje se realizuju u njemu besplatne su za korisnike. CEPTE je opremljen različitom pomagalima kao što su Brajev štampač za slepe, tastatura sa uvećanim znakovima, elektronska lupa, Brajev red, sintetizator govora, zamene za miš, tasteri u boji, specijalne tastature, program za uspostavljanje komunikacije pomoću štampanih simbola, tablet računari, različiti komunikatori, ali i drugom opremom koja je neophodna za proizvodnju nastavnih sredstava. Prostor u kojem se realiziraju aktivnosti je na adresi Apatinski put 29 u Somboru. Centar radi s korisnicima svakog radnog dana u terminu od 14:00 do 16:00 sati. Kontakt telefon je 025/434-420 i dostupan je u navedenom terminu. Rad Centra za pristupačnu tehnologiju i edukaciju podržan je od strane Ambasade Kraljevine Norveške i Grada Sombora.