Centar za pristupačnu tehnologiju i edukaciju (CEPTE)

Od januara  meseca 2016. godine  pri  Školi za osnovno i srednje obrazovanje sa domom „Vuk Karadžić“  u Somboru  otvoren je  Centar za pristupačnu tehnologiju i edukaciju (CEPTE) koji na jednom mestu deci sa smetnjama u razvoju, bilo da pohađaju ovu školu ili su inkludirana u masovne škole, i odraslim osobama sa invaliditetom pruža mogućnost da dobiju sve neophodne informacije o prilagođenim pomagalima, ali i da ih iznajme kako bi pri nabavci mogli da odaberu ono pomagalo koje odgovara njihovim potrebama.

SAT.jpgSDA.jpg

U okviru Centra izrađuju se prilagođena nastavna sredstva i učila za decu sa smetnjama u razvoju, kao što su kartice za komunikaciju, sveske za slabovide učenike, prilagođeni radni listovi i slično, koja im pomažu da postignu što bolji uspeh u školi. Centar za pristupačnu tehnologiju i edukaciju pruža pomenute usluge kroz Servis za didaktičku adaptaciju i Servis za pristupačnu tehnologiju.

Od otvaranja Centra za rad sa korisnicima   usluge Centra  koristio je 81 korisnik i pruženo je 177 različitih usluga u okviru oba servisa.Usluge su pružene deci, omladini i odraslim osobama sa invaliditetom  sa teritorija opština  Sombor, Apatin, Subotica, Odžaci   i Kula.

Defektolozi i nastavnici  angažovani  u  Servisu  za didaktičku adaptaciju su na osnovu  popunjenih upitnika za identifikaciju potreba  dece  i učenika i obavljenih razgovora sa učiteljima, nastavnicima i roditeljima izradili sledeća didaktička sredstva:  tiha knjiga, radni listovi za  grafomotoriku na više nivoa, vremensku orjentaciju i razvoj pažnje, set igara za razvoj pažnje u tri nivoa, slovarice za ščitavanje jednosložnih i dvosložnih reči, slogarica,set za razvoj govora,  setovi za razvoj fine motorike  različitih nivoa složenosti, setovi za vizuomotornu  koordinaciju, vizuelni rasporedi časova  i dnevih aktivnosti, set za klasifikaciju, serijaciju i uočavanje sleda.

U Servisu  za  pristupačnu tehnologiju vršena je identifikacija potreba korisnika, izbor odgovarajuće asistivne tehnologije i obuka za korišćenje iste. Najveće potrebe  iskazane su za  asistivnu tehnologiju koja obezbeđuje pristupačnost računaru ( prilagođeni miševi, tastature, različite vrste tastera ) i opremu  koja služi za uspostavljanje  i razvoj alternativnih oblika komunikacije kao što su  jednostavni i složeniji komunikatori.

Sve usluge koje se pružaju u Centru su besplatne.   Projekat je podržan od strane ambasade Kraljevine Norveške  i  Grada  Sombora.

Preuzeto sa: http://www.vuk-centar.edu.rs/index.php?option=com_content&view=article&id=380:centar-za-pristupanu-tehnologiju-i-edukaciju&catid=1:vesti&Itemid=2