Uslužni centar u školi “dr Milan Petrović”

Adresa:
  Bate Brkića bb, Novi Sad
  tel. +381 21 400-142

 E-mail:

Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

Website:
  Mesto za mene

Osoba za kontakt:
  Jovan Marković

Centar za podršku zapošljavanja osoba sa invaliditetom sa teritorije AP Vojvodine (informisanje, povezivanje, posredovanje, zastupanje, istraživanje i analiza u oblasti radnog osposobljavanja, uvođenja u posao i zapošljavanja)

Korisnici usluga:

 • Osobe sa invaliditetom kao pojedinci
 • Porodice osoba sa invaliditetom
 • Udruženja osoba sa invaliditetom
 • Poslodavci
 • Agencije za zapošljavanje/Nacionalna služba za zapošljavanje
 • Institucije
 • Organi samouprave

Usluge/zadaci Uslužnog centra:

 • Formiranje baze podataka osoba sa invaliditetom koji traže posao
 • Formiranje baze podataka poslodavaca
 • Radno angažovanje i zapošljavanje osoba sa invaliditetom u okviru Radnog centra
 • Zapošljavanje osoba sa invaliditetom u otvorenoj privredi (pod opštim i pod posebnim uslovima)
 • Obuke za poznatog poslodavca u saradnji sa Nacionalnom službom za zapošljavanje
 • Pružanje podrške poslodavcu i osobama sa invaliditetom
 • Obuke za dodatne veštine u saradnji sa socijalnim partnerima
 • Psihosocijalna podrška i osnaživanje kandidata i njihovim porodica u procesu socijalne inkluzije
 • Medijacija
 • Edukacije socijalnih partnera
 • Pristup aktuelnim informacijama
 • Informisanje i senzibilizacija javnosti
 • Prodaja proizvoda nastalih radnim angažovanjem osoba sa invaliditetom

 Preuzeto sa: http://smp.edu.rs/content/view/190/179/lang,serbian/