ŠOSO “Milan Petrović” – Novi Sad

Misija škole: Kontinuirana edukacija i rehabilitacija dece sa smetnjama u razvoju i osoba sa invaliditetom od rođenja do uključivanja u društvenu zajednicu.
Broj korisnika: 1200
Uzrast: 3-50 godina

Servisni centar u školi “dr Milan Petrović”

Početak rada: 2006. godine

Program: Centar pruža usluge deci sa smetnjama i teškoćama u razvoju, njihovim roditeljima, mladima i odraslima sa invaliditetom i stručnjacima koji se bave ovom populacijom u oblasti pravne, zdravstvene i socijalne zaštite, rehabilitacije, obrazovanja i zapošljavanja.

Opširnije: Servisni centar u školi “dr Milan Petrović”