U školama

RESURSI su organizacije i institucije koje imaju opremu u vidu asistivnih tehnologija i koje su spremne da drugim korisnicima prenesu svoja iskustva, znanja i veštine.

Potkategorije

 • ŠOSO “Milan Petrović” – Novi Sad

  Misija škole: Kontinuirana edukacija i rehabilitacija dece sa smetnjama u razvoju i osoba sa invaliditetom od rođenja do uključivanja u društvenu zajednicu.
  Broj korisnika: 1200
  Uzrast: 3-50 godina

 • ŠOSO Vuk Karadžić - Sombor

  Nastavu u našoj školi pohađaju učenici sa posebnim potrebama, intelektualnom ometenošću različitog stepena i senzornim i motoričkim smetnjama i sa autističnim spektrom u ponašanju. Učenici se upisuju u školu za decu sa smetnjama u razvoju na osnovu rešenja Interresorne komisije i uz saglasnost roditelja.
  Učenici mogu biti upućeni u našu ustanovu:
  -    Na početku školovanja
  -    Nakon pokušaja školovanja u drugim školama

 • ŠOSO Mara Mandić - Pančevo

  Škola za osnovno i srednje obrazovanje „Mara Mandić“ bavi s eobrazovanjem i vaspitanjem dece sa smetnjama u razvoju.

  U svom sastavu ima:
  1. predškolsko vaspitanje;
  2. Osnovnu školu;
  3. srednju školu;
  4. dnevni boravak;
  5. servisni centar.