Biblioteka za slijepe Crne Gore

 

Biblioteka ima status Javne Ustanove čiji je osnivač Vlada Crne Gore. Sredstva za rad osiguravaju se iz Državnog budžeta. Biblioteka pripada dijelu pokretne kulturne baštine Crne Gore.