Gradska biblioteka u Novom Sadu

"Gradska biblioteka ima čitav niz projekata kojima se trudi da privuče osobe sa invaliditetom da postanu naši korisnici i da ravnopravno koriste naše usluge. Trudimo se da budemo što otvoreniji i izađemo u susret svim građanima"