Narodna biblioteka Smederevo

Zahvaljujući Ministarstvu kulture i gradu Smedereviu slepi i slabovidi mogu da koriste specijalni softver, i u Narodnoj biblioteci u Smederevu pročitaju bilo koji roman, časopis, novinu ili stručnu literaturu. Nov računar i softver, vredni 200 hiljada dinara, namenjeni slepim osobama, rezultat su rada profesora Vlade Devića sa fakulteta u Novom Sadu. Ova oprema sadrži softver, čitač ekrana, sintetizator govora i optičko prepoznavanje znakova. Sada samo prostim skeniranjem teksta i njegovim prebacivanjem u word dokument, slepim i slabovidim osobama sintetizovan glas pročititaće bilo koji deo teksta