Narodna biblioteka "Vuk Karadžić" Kragujevac

Narodna biblioteka ''Vuk Karadžić'' obezbedila je računarsku opremu sa odgovarajućim softverom za slepe i slavobovide korisnike.
Zahvaljujući prilagođenoj tehnologiji sa Brajevom tastarurom, oni će moći da u čitaonici gradske biblioteke koriste literaturu i zvučne knjige.
Vrednost projekta je preko 660.000 dinara, a sredstva su obezbedili Ministarstvo kulture i grad Kragujevac.

Čitaonica za slepe i slabovide u biblioteci "Vuk Karadžić" u Kragujevcu

 

Narodna biblioteka ''Vuk Karadžić'' obezbedila je računarsku opremu sa odgovarajućim softverom za slepe i slavobovide korisnike. Zahvaljujući prilagođenoj tehnologiji sa Brajevom tastarurom, oni će moći da u čitaonici gradske biblioteke koriste literaturu i zvučne knjige. Vrednost projekta je preko 660.000 dinara, a sredstva su obezbedili Ministarstvo kulture i grad Kragujevac.

Opširnije: Čitaonica za slepe i slabovide u biblioteci "Vuk Karadžić" u Kragujevcu