Cboard

Cboard 

Cboard je besplatna android i veb aplikacija koja pomaže komunikaciju dece i odraslih sa teškoćama u govoru i jeziku. Ova aplikacija sadrži preko 3400 simbola pomoću kojih se dodirom tekst prevodi u govor. Veliki izbor simbola pruža mogućnost kreiranja komunikacionih tabli koje su prilagođene potrebama svakog korisnika.

Cboard je aplikacija koja se može koristiti na mobilnom telefonu, tabletu i računaru.

Link za preuzimanje:

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.unicef.cboard