aKomunikator

aKomunikator

Aplikacija koja će deci sa autizmom omogućiti komunikaciju sa članovima porodice, terapeutima ili drugim stručnjacima koji sa njima rade. Komunikatorom je obuhvaćeno 292 pojma, razvrstana u odgovarajuće kategorije. Dete odabiranjem odgovarajuće slike gradi rečenicu (svaka slika je praćena odgovarajućim audio zapisom) i na taj način posredno komunicira. Fleksibilnost aplikacije se ogleda u mogućnosti roditelja/terapeuta da prilagodi izbor ikonica i njenih slika prema detetovim sposobnostima i afinitetima, kao i da modifikuje prateći audio zapis tako što će presnimiti postojeće zvučne poruke. Osim menjanja dizajna sličica, ova aplikacija ima još jednu prednost koja se ogleda u mogućnosti dodavanja ili brisanja pojmova u skladu sa potrebama osobe sa poremećajem autističkog spektra.

 

Screenshot: Početni ekran komunikatora Screenshot: Izabran pojam/kategorija Screenshot: Uključivanje metakomunikatora Screenshot: Izmena podrazumevane slike pojma

Aplikacija zahteva: Windows 10, Windows 8.1

Published by: ICEF,
Copyright © 2015, ICEF

Predstavljanje: