Korisne aplikacije za operativni sistem Windows.

Picto-Selector

Picto-Selector, program za nestandardizovane simbole

Picto-Selector is a windows application for creating visual schedules. It is used by many teachers and parents. But there are also reports of people using it in daycare for elderly people.

The download contains over 28000 pictos (images) translated to English, Dutch, German, French, Danish and Spanish. (Some pictos are also translated to Arabic, Swedish, Italian, Portuguese, Brazilian and Indonesian)

Opširnije: Picto-Selector

aKomunikator

aKomunikator

Aplikacija koja će deci sa autizmom omogućiti komunikaciju sa članovima porodice, terapeutima ili drugim stručnjacima koji sa njima rade. Komunikatorom je obuhvaćeno 292 pojma, razvrstana u odgovarajuće kategorije. Dete odabiranjem odgovarajuće slike gradi rečenicu (svaka slika je praćena odgovarajućim audio zapisom) i na taj način posredno komunicira. Fleksibilnost aplikacije se ogleda u mogućnosti roditelja/terapeuta da prilagodi izbor ikonica i njenih slika prema detetovim sposobnostima i afinitetima, kao i da modifikuje prateći audio zapis tako što će presnimiti postojeće zvučne poruke.

Opširnije: aKomunikator