Dušica Murić o sebi

U toku 2014. godine u Narodnoj biblioteci Užice bila sam autor i realizator projekta Usluga za sve: formiranje i razvoj bibliotečkih usluga za slepa i slabovida lica koji je sufinansiralo Ministarstvo kulture i informisanja. Projektom je bila predviđena informatička obuka zainteresovanih slepih i slabovidih lica.

Zbog nedostatka novčanih sredstava sa kojim se sve češće suočavaju ustanove kulture, nismo bili u mogućnosti da angažujemo instruktora koji bi realizovao informatičku obuku, tada  kreće i moj prvi susret sa asistivnim tehnologijama. Do tada nisam imala iskustva u radu sa osobama oštećenog vida ali mi sa govornim tehnologijama. U početku je bilo jako teško, jer je trebalo pronići u suštinu tehnologije namenjenoj određenom profilu korisnika, ali sam tada uz pomoć firme Gloria Ferari d.o.o, Gradimira Kragića i uz ogroman rad i upornost uspela da savladam osnove rada na računaru sa govornim softverom.

Kroz program obuke na računaru koji je realizovan u Narodnoj biblioteci Užice prošlo je preko 10 lica. Pored slepih i slabovidih polaznika, realizovana je obuka i za dve nastavnice iz OŠ „Dimitrije Tucović“ iz Čajetine koji među u svojim učenicima imaju i jednog slepog učenika.
Jedina smo javna biblioteka u Srbiju koja je bibliotečke usluge za slepe i slabovide nastavila i kroz nove projekte. U 2015. godini realizovan je projekat Korak ka jednakosti koji je takođe sufinansiralo Ministarstvo kulture i informisanja. U okviru realizacije projekta održano je više različitih predavanja i tribina koje su bile namenjene osobama oštećenog vida.

U okviru realizacije projekta Korak ka jednakosti, a povodom Dana grada Užica, u holu NBU gostovala je taktilna izložba „Dodirni i oseti: deset umetničkih dela iz kolekcije Pavla Beljanskog“.
Ovo su samo neki od primera kako biblioteke mogu da budu dostupne svima prenstveno osobama sa oštećenjem vida.