Obrazovanje

Potkategorije

  • Srednja zanatska škola - Beograd

    Школа се бави професионалном рехабилитацијом ученика са сметњама у развоју и учењу. Време трајања школовања је од једне до четири године. Теоријска настава се одвија у учионицама школе са опремљеним кабинетима. Практична настава се одвија у школским радионицама и у отвореној привреди код приватних послодаваца. Однос часова практичне и теоријске наставе је 2:1 у корист практичне наставе што резултира добром практичном обуком ученика и директно се одражава на њихово успешно запошљавање.

  • Osnovna škola “Dragan Kovačević“ - Beograd