Katarina Salkanović

Katarina Salkanović - AsTeh - Centar za asistivne tehnologije / Center for assistive technologiesDefektolog - oligofrenolog; profesor razredne nastave.
Dvanaest  godina  rada u oblasti obrazovanja učenika sa smetnjama u razvoju i to u razrednoj i predmetnoj  nastavi , kao i realizator  individualnih tremana  u okviru dodatne podrške deci/ učenicima   u masovnim školama.

Opširnije: Katarina Salkanović

Aleksandra Mijatović

Fakultet za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju, Master studije
Metodika razredne nastave sa decom oštedenog vida
OŠ Stevan Sindjelić – lični pratilac deteta,  projekat organizacije  ’’Dečije srce’’
Udruženje ABA tretman za decu sa autizmom – volonterski rad
PU ’’Adrijana’’ , personalni asistent u predškolskoj grupi
Montesori osnovna škola, personalni asistent u predškolskoj grupi
PU ’’Meda’’ – personalni asistent u predškolskoj grupi
OŠ za zaštitu vida ’’Dragan Kovačević’’ , zamena na pozicijama :          
                                                                               Nastavnik razredno –predmetne nastave
                                                                               Vaspitač u produženom boravku
Centar za zaštitu odojčadi, dece i omladine – volonterski rad, učešće u    
                                              projektu ’’Bolje je udvoje’’ udruženja ’’Živimo zajedno’’ 

Opširnije: Aleksandra Mijatović

Dušica Murić

Dušica Murić, saradnik AsTeh - Centar za asistivne tehnologije / Center for assistive technologies.Od 2009. godine radi na poslovima bibliotekara na Pozajmnom odeljenju u Narodnoj biblioteci Užice
Autor je projekata: Usluga za sve: formiranje i razvoj bibliotečkih usluga za slepa i slabovida lica (Ministarstvo kulture i informisanja Republike Srbije, 2014) i Korak ka jednakosti (Ministarstvo kulture i informisanja Republike Srbije, 2015).
Koautor akreditovanog seminara za stalno stručno usavršavanje zaposlenih u bibliotekarstvu za 2016. godinu na temu Unapređivanje bibliotečkih usluga korisnicima oštećenog vida.
Autor s više stručnih radova na teme bibliotekarstvo i korisnici oštećenog vida.
U toku 2014. i 2015. godine realizovala je informatičku obuku slepih i slabovidih lica u Užicu

Opširnije: Dušica Murić

Marko Marinović

Zvanje	Diplomirani defektolog – tiflolog Zanimanje/profesija	Nastavnik obaveznih vannastavnih individualnih aktivnosti (tiflološki korektivni rad) Trenutno radno mesto/ustanova	Škola za osnovno i srednje obrazovanje sa domom „Vuk Karadžić“ u Somboru Ispit za licencu za nastavnika	Poseduje licencuDiplomirani defektolog – tiflolog
Nastavnik obaveznih vannastavnih individualnih aktivnosti (tiflološki korektivni rad)
Škola za osnovno i srednje obrazovanje sa domom „Vuk Karadžić“ u Somboru 
Koordinator projekta „Centar za pristupačnu tehnologiju i edukaciju“ u organizaciji ŠOSO sa domom „Vuk Karadžić“ iz Sombora

Opširnije: Marko Marinović