Aplikacija DeafTalk je rađena za Android uređaje i omogućava komunikaciju sa gluvom osobom bez poznavanja znakovnog jezika.Aplikacija DeafTalk je druga faza projekta Fon asistenti podržanom od Telenor fondacije.

Aplikacija DeafTalk je rađena za Android uređaje i omogućava komunikaciju sa gluvom osobom bez poznavanja znakovnog jezika.

Gluva osoba korišćenjem aplikacije DeafTalk i Android uređaja kuca ono što hoće da kaže i aplikacija (pozivom govorne sinteze) to izgovara. Ono što sagovornik kaže gluvoj osobi, aplikacija prepoznaje i prikazuje kao tekst na uređaju.

Gluva osoba na ekranu uređaja vidi razgovor kao chat. Sa leve strane je tekst koji je izgovorio sagovornik, a sa desne strane tekst koji je napisao korisnik (i izgovorila aplikacija).

Aplikacija je u fazi beta testiranja, trenutna verzija je 0.53.
Za potrebe testiranja se može preuzeti sa https://play.google.com/store/search?q=DeafTalk&c=apps&hl=sr

Srpski - Opis aplikacije DeafTalk

  • DeafTalk prepoznaje jezik koji je podešen kao sistemski jezik telefona (prilikom pokretanja aplikacije. Promena jezika u okviru aplikacije nije moguća). Može prepoznati većinu svetskih jezika.
  • DeafTalk „govori“ pomoću glasa i na jeziku sinteze koja je podešena kao podrazumevana.
  • Ono što sagovornik kaže, korisniku se prikazuje u vidu teksta.
  • Ono što korisnik želi da kaže on napiše u polju za unos teksta (na dnu prozora aplikacije) i pritisne taster „izgovori“.
  • Iz aplikacije se „izlazi“ pritiskom na taster „izađi (crveni X)“

Opširnije: Srpski - Opis aplikacije DeafTalk