Aplikacija DaktiloFonAplikacija DaktiloFon je prva faza projekta Fon asistenti podržanom od Telenor fondacije.
Aplikacija DaktiloFon je rađena za Android uređaje i vrši kontinuirano prepoznavanje govora (korišćenjem Google SpeechRecognizer-a), govor pretvara u tekst koji se čuva kao tekstualni dokument. Dokument može da se pošalje kao prilog (na e-mail, Viber, Facebook/Messenger, Skype...), preko Bluetooth-a ili otpremi na oblak (OneDrive, Google disk...) u zavisnosti od aplikacija koje su instalirane na uređaju.
Korisnik „diktira“ aplikaciji i ona „to zapisuje“ u tekstualni dokument.

Aplikacija je u fazi beta testiranja, trenutna verzija je 0.89.
Za potrebe testiranja se može preuzeti sa Play Store-a (https://play.google.com/store/apps/details?id=com.asteh.fonasistenti.daktilofon&rdid=com.asteh.fonasistenti.daktilofon).

Srpski - Opis i uputstvo za aplikaciju DaktiloFon

Aplikacija DaktiloFon

  • Aplikacijom se može upravljati pomoću glasa na početnom ekranu i u fazi diktiranja. U radu sa datotekama se upravlja preko menija.
  • Snimljeni dokumenti se mogu poslati kao prilog (na e-mail, Viber, Facebook/Messenger, Skype...), poslati preko Bluetooth-a ili otpremiti na oblak (OneDrive, Google disk...) u zavisnosti od aplikacija koje su instalirane na uređaju.
  • Kada se dokumenti snimaju u eksterno skladište, snimaju se u folderu DaktiloFon...

Opširnije: Srpski - Opis i uputstvo za aplikaciju DaktiloFon

English - Description and manual for DaktiloFon

Aplikacija DaktiloFon

  • Aplikacijom se može upravljati pomoću glasa na početnom ekranu i u fazi diktiranja. U radu sa datotekama se upravlja preko menija.
  • Snimljeni dokumenti se mogu poslati kao prilog (na e-mail, Viber, Facebook/Messenger, Skype...), poslati preko Bluetooth-a ili otpremiti na oblak (OneDrive, Google disk...) u zavisnosti od aplikacija koje su instalirane na uređaju.
  • Kada se dokumenti snimaju u eksterno skladište, snimaju se u folderu DaktiloFon...

Opširnije: English - Description and manual for DaktiloFon