• Fon asistenti

  Projekat se sastoji od dve Android aplikacije: DaktiloFon i DeafOn (Aplikacija DaktiloFon je prva faza u izradi aplikacije DeafOn).
  Projekat je podržala Telenor fondacija.
  DaktiloFon vrši prepoznavanje govora i govor pretvara u tekst koji se može čuvati i obrađivati kao tekstualni dokument. Korisnik „diktira“ aplikaciji i ona „to zapisuje“ u tekstualni dokument.

  • Aplikacija DaktiloFon

   Aplikacija DaktiloFonAplikacija DaktiloFon je prva faza projekta Fon asistenti podržanom od Telenor fondacije.
   Aplikacija DaktiloFon je rađena za Android uređaje i vrši kontinuirano prepoznavanje govora (korišćenjem Google SpeechRecognizer-a), govor pretvara u tekst koji se čuva kao tekstualni dokument. Dokument može da se pošalje kao prilog (na e-mail, Viber, Facebook/Messenger, Skype...), preko Bluetooth-a ili otpremi na oblak (OneDrive, Google disk...) u zavisnosti od aplikacija koje su instalirane na uređaju.
   Korisnik „diktira“ aplikaciji i ona „to zapisuje“ u tekstualni dokument.

   Aplikacija je u fazi beta testiranja, trenutna verzija je 0.89.
   Za potrebe testiranja se može preuzeti sa Play Store-a (https://play.google.com/store/apps/details?id=com.asteh.fonasistenti.daktilofon&rdid=com.asteh.fonasistenti.daktilofon).

  • Aplikacija DeafTalk

   Aplikacija DeafTalk je rađena za Android uređaje i omogućava komunikaciju sa gluvom osobom bez poznavanja znakovnog jezika.Aplikacija DeafTalk je druga faza projekta Fon asistenti podržanom od Telenor fondacije.

   Aplikacija DeafTalk je rađena za Android uređaje i omogućava komunikaciju sa gluvom osobom bez poznavanja znakovnog jezika.

   Gluva osoba korišćenjem aplikacije DeafTalk i Android uređaja kuca ono što hoće da kaže i aplikacija (pozivom govorne sinteze) to izgovara. Ono što sagovornik kaže gluvoj osobi, aplikacija prepoznaje i prikazuje kao tekst na uređaju.

   Gluva osoba na ekranu uređaja vidi razgovor kao chat. Sa leve strane je tekst koji je izgovorio sagovornik, a sa desne strane tekst koji je napisao korisnik (i izgovorila aplikacija).

   Aplikacija je u fazi beta testiranja, trenutna verzija je 0.53.
   Za potrebe testiranja se može preuzeti sa https://play.google.com/store/search?q=DeafTalk&c=apps&hl=sr