Statut

STATUT Udruženja građana „Центар за асистивне технологије - AsTeh“

Udruženje „Центар за асистивне технологије - AsTeh“ (u daljem tekstu: Udruženje) je nevladino i neprofitno udruženje, osnovano na neodređeno vreme radi ostvarivanja ciljeva u oblasti promovisanja i podsticaja pozitivne prakse u primeni asistivnih tehnologija u obrazovanju, radu i samostalnom kretanju osoba sa invaliditetom.

Opširnije: Statut

Poslovnik o radu organa

Ovim Poslovnikom se utvrđuje:
- Način rada Skupštine, Upravnog odbora i Nadzornog odbora Centra, kao i radnih tela Skupštine i Upravnog odbora Centra, a naročito:
- pripremanje i zakazivanje sednica,
- tok i način vođenja sednica,
- način donošenja odluka,
- održavanje reda na sednici i
- vođenje i sastavljanje zapisnika.

Opširnije: Poslovnik o radu organa

Pravilnik o prijemu novih članova i angažovanju stalnih saradnika

Radi ostvarivanja ciljeva u oblasti promovisanja i podsticanja pozitivne prakse u primeni asistivnih tehnologija u obrazovanju, radu i samostalnom kretanju osoba sa invaliditetom, poželjno je kontinuirano jačanje položaja i uticaja AsTeh-a na okruženje u kome deluje.

Osnivači AsTeh-a su Statutom predvideli članove i saradnike čiji će status, kao i način sticanja članstva i angažovanja biti detaljno definisani ovim Pravilnikom.

Opširnije: Pravilnik o prijemu novih članova i angažovanju stalnih saradnika

Pravilnik o postupku promovisanja resursa i predstavnika primera dobre prakse

Radi ostvarivanja ciljeva u oblasti promovisanja i podsticanja pozitivne prakse u primeni asistivnih tehnologija u obrazovanju, radu i samostalnom kretanju osoba sa invaliditetom, poželjno je kontinuirano jačanje položaja i uticaja AsTeh-a na okruženje u kome deluje.

Poželjno je stalno pronalaženje i umrežavanje sa pojedincima, organizacijama i institucijama koje imaju resurse ili su sami primeri dobre prakse, kao i uspostavljanje optimalnih modaliteta i oblika saradnje. To dovodi do potrebe za bližim definisanjem pojmova RESURSI i PREDSTAVNICI PRIMERA DOBRE PRAKSE.

Opširnije: Pravilnik o postupku promovisanja resursa i predstavnika primera dobre prakse