Goran Pećanac

Goran Pećanac, AsTeh - Centar za asistivne tehnologije Operator automatske obrade podataka

 • Filološki fakultet Univerziteta u Beogradu, odsek germanistika.
 • Od 1995-1999. radio u izdavačkom preduzeću "Filip Višnjić" u Beogradu kao korektor brajičnih izdanja.
 • Od 1999. zaposlen u Savezu slepih Srbije kao korespondent sa inostranstvom i urednik glasila Saveza, uključujući i sajt.
 • Sarađivao u nekoliko projekata Saveza slepih Srbije i drugih organizacija za obuku slepih na računaru, kao instruktor.
 • Tokom rada u Savezu slepih Srbije, jedno vreme je radio na brajičnoj štampi.

  Opširnije: Goran Pećanac

Ivana Nikolić

Ivana Nikolić, fotografijaOsnivač.

 • UDRUŽENJE SLEPIH I SLABOVIDIH SRBIJE “Beli štap”
 • INSTITUT ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU MAJKE I DETETA “Dr Vukan Čupić”
 • SAVEZ SLEPIH SRBIJE, Beograd
 • Nevladina organizacija „GRUPA 484“, Beograd
 • Fakultet za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju, Univerzitet u Beogradu - smer: Tiflološki (Edukacija i rehabilitacija dece i odraslih oštećenog vida),

Opširnije: Ivana Nikolić

Nebojša Marković

Inicijator. Osnivač.

 • diplomirani inženjer elektrotehnike, odsek automatika, elektronika i telekomunikacije
 • Elektrotehnička škola Nikola Tesla – nastavnik stučnih predmeta:
  Računari (1998-2006.) i Programiranje (2006-2013.)

 • Gloria Ferrari doo, direktor (2013-)

 • Udruženje za podršku inkluziji manjinskih grupa, Inkluzivna mreža, predsednik (2015-2016)

Opširnije: Nebojša Marković

Ivana Živković

Ivana Živković, fotografijaOsnivač.

 • Fakultet za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju – smer za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju osoba sa oštećenjem vida.
 • Student master studija, na smeru za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju osoba sa oštećenjem vida.
 • Obavila vaspitni deo prakse u školi za decu sa oštećenjem vida “Veljko Ramadanović”.
 • Obavila klinički deo prakse u “Očnoj klinici Stankov”.

Opširnije: Ivana Živković

Mila Marjanović

Mila Marjanović, AsTeh - Centar za asistivne tehnologije / Center for assistive technologies. Osnivač.

 • Univerzitet u Beogradu, Filoloski fakultet, smer Srpskohrvatski jezik i jugoslovenska knjizevnost
 • Srednja muzicka skola "Kosta Manojlovic" odsek za klavir
 • Od 1997. radi kao spiker zvučne knjige za Biblioteku Saveza slepih Srbije u IP "Filip Višnjić" i "Albatros plus"
 • 2015. radila za Fondaciju "Fibi", Beograd
 • Bavi se obradom teksta i prevodom

Opširnije: Mila Marjanović