Potkategorije

 • Softveri za slepe

  Softveri za slepe osobe su programi / aplikacije koje slepim osobama:

  • omogućavaju rad na računaru (čitač ekrana i sintetizator)
  • prevode tekstove na brajevo pismo
  • omogućavaju slepim osobama da čitaju štampani materijal
 • Računarski uređaji

  Računarski uređaji za slepe osobe čine:

  • specijalizovani računari (beležnice)
  • brajevi redovi / displeji
  • brajeve tastature
  • brajev štampač
 • Taktilna štampa
  • brajeve pisaće mašine
  • brajevi štampači
  • uređaji za izradu taktilne grafike (fjuzeri-grejači)
  • uređaji za kopiranje reljefnih slika
 • Uređaji za čitanje

  Uređaji koji čitaju štampani materijal korišćenjem sintetičkog govora.

 • Nastavna sredstva

  Nastavna / didaktička sredstva prilagođena slepim korisnicima.

 • Samostalno kretanje i orijentacija

  Klasična i savremena pomagala za samostalno kretanje i orijentaciju:

  • beli štap
  • uređaji i softveri koji koriste GPS navigaciju
 • Društvene igre

  Društvene igre prilagođene za slepe osobe, taktilno ili zvučne.

 • Pomagala za domaćinstvo

  Pomagala za domaćinstvo prilagođena za slepe osobe, taktilno ili zvučno.