Potkategorije

 • Softveri za slabovide

  Softveri za slabovide uveličavaju sadržaj ekrana, menjaju kontrast i osvetljenje i mogu da govore / čitaju korišćenjem govorne sinteze.

 • Tastature za slabovide osobe

  Tastature za slabovide osobe mogu biti:

  • sa uvećanim tasterima
  • uvećanom štampom
  • tasterima u boji
  • ugraviranim tasterima

  Sve ove karakteristike mogu biti pojedinačne ili grupisane.

 • Elektronske lupe

  Elektronske lupe ili uveličavači čine sistem koji sadrži kameru i monitor (ranije CCTV - zatvoreni TV sistem). Mogu biti:

  • ručne,
  • stone i
  • prenosne
 • Optičke lupe

  Klasične lupe različitog stepena uvećanja sa ili bez osvetljenja.

 • Nastavna sredstva

  Nastavna sredstva prilagođena za slabovide osobe :

  Sveske

  Flomasteri

 • Lampe