Tasteri ili senzori su zamena za tastere na tastaturi ili mišu.

Postoji veliki broj oblika, veličina i vrsta tastera, a najčešće korišćeni su okruglog oblika sa taktilnom i auditivnom povratnom informacijom.

Senzore koriste oni koji ne mogu da koriste tastere.

Postoje senzori koji su osetljivi na različite telesne funkcije ( treptaj oka, mišićna aktivnost, udisaj, izdisaj, pokreti glave, pokreti ekstremiteta ).