Potkategorije

 • Tastature

  Tastature za osobe sa telesnim invaliditetom mogu imati:

  • uvećane, obojene i ugravirane tastere i štitnik koji sprečava klizanje prstiju, ili
  • promenljivi broj tastera.
 • Miševi i simulatori miševa

  Ovo su uređaju koji služe za upravljanje pokazivačem miša ( kursorom ) na ekranu.

  Mogu biti: miševi prilagođenog oblika, džojstici, trekboli i grupa tastera.

 • Tasteri i senzori

  Tasteri ili senzori su zamena za tastere na tastaturi ili mišu.

  Postoji veliki broj oblika, veličina i vrsta tastera, a najčešće korišćeni su okruglog oblika sa taktilnom i auditivnom povratnom informacijom.

  Senzore koriste oni koji ne mogu da koriste tastere.

  Postoje senzori koji su osetljivi na različite telesne funkcije ( treptaj oka, mišićna aktivnost, udisaj, izdisaj, pokreti glave, pokreti ekstremiteta ).

 • Upravljanje bez korišćenja ruku

  .

 • Držači i nosači

  .

 • Aplikacije

  .