Srpski - Politika privatnosti za aplikaciju DaktiloFon

 

Aplikacija DaktiloFon zahteva dozvole / odobrenja :

  • za snimanje audio snimaka.
  • za snimanje i pristup datotekama.