Korisne aplikacije za operativni sistem Windows.

aKomunikator

aKomunikator

Aplikacija koja će deci sa autizmom omogućiti komunikaciju sa članovima porodice, terapeutima ili drugim stručnjacima koji sa njima rade. Komunikatorom je obuhvaćeno 292 pojma, razvrstana u odgovarajuće kategorije. Dete odabiranjem odgovarajuće slike gradi rečenicu (svaka slika je praćena odgovarajućim audio zapisom) i na taj način posredno komunicira. Fleksibilnost aplikacije se ogleda u mogućnosti roditelja/terapeuta da prilagodi izbor ikonica i njenih slika prema detetovim sposobnostima i afinitetima, kao i da modifikuje prateći audio zapis tako što će presnimiti postojeće zvučne poruke.

Opširnije: aKomunikator