Projekat se sastoji od dve Android aplikacije: DaktiloFon i DeafOn (Aplikacija DaktiloFon je prva faza u izradi aplikacije DeafOn).
Projekat je podržala Telenor fondacija.
DaktiloFon vrši prepoznavanje govora i govor pretvara u tekst koji se može čuvati i obrađivati kao tekstualni dokument. Korisnik „diktira“ aplikaciji i ona „to zapisuje“ u tekstualni dokument.

Aplikacija DaktiloFon

Aplikacija DaktiloFon je prva faza projekta Fon asistenti podržanom od Telenor fondacije.
Aplikacija DaktiloFon je rađena za Android uređaje i vrši kontinuirano prepoznavanje govora (korišćenjem Google SpeechRecognizer-a), govor pretvara u tekst koji se čuva kao tekstualni dokument. Dokument može da se pošalje kao prilog (na e-mail, Viber, Facebook/Messenger, Skype...), preko Bluetooth-a ili otpremi na oblak (OneDrive, Google disk...) u zavisnosti od aplikacija koje su instalirane na uređaju.
Korisnik „diktira“ aplikaciji i ona „to zapisuje“ u tekstualni dokument.

Opširnije: Aplikacija DaktiloFon